top of page

Wyniki pomocy uchodźcam z Ukrainy w lipcu-sierpniu 2022!

Zobacz wyniki naszej pracy!
Результаты нашей работы!

Już 1,5 miesiąca ProfiLang we współpracy z Mazowieckim Urządem Wojewódzkim w Warszawie prowadzi kursy w punkcie pomocnico-doradczym!

Jakie są wyniki?

Kurs przygotowawczy do rozmowy rekrutacyjnej w Polsce ukończyło 6 grup, a to ponad 150 osób!

93% uczestników uznało materiał za przydatny, a lekcje za skuteczne.

W tym tygodniu dwie grupy kończą kurs przygotowawczy do nauki w Polsce!

Planujemy pracować w tym samym tempie do końca września. Zapisy na kursy są otwarte! Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. -- Уже 1,5 месяца ProfiLang с сотрудничестве с Воеводой Мазовецким на базе консультационного-справочного пункта проводит курсы!

Какие результаты мы имеем?

  • Курс подготовки к собеседованию закончилось уже 6 групп, а это более 150 человек!

  • 93% участников считают материал полезным, а занятия эффективными.

  • На этой недели заканчивают курс подготовки к учебе в Польше две группы!

Мы планируем работать в таком же темпе до конца сентября. Запись на курсы открыта! Свяжитесь с нами, если вы заинтересованы.

Zdjęcia

bottom of page