top of page

CIĄŻA I PORÓD

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

ВАГІТНІСТЬ TA ПОЛОГИ 

PREGNANCY AND BIRTH

okres, miesiączka, menstruacja

менструація

menstruation

[окрес, мєшіончка, менструац’я]

[menstruacija]

zrobić test ciążowy

зробити тест на вагітність

 do a pregnancy test

[зробічь тест чіонжови]

[zrobyty test na wahitnistʹ]

umówić się na wizytę u ginekologa

записатися на прийом до гінеколога

 make an appointment with a gynecologist

[умувічь шє на візите у ґінеколога]

[zapysatysia na pryjom do hinekołoha]

pójść na badanie

піти на обстеження

 go for a checkup

[пуйшьчь на баданє]

[pity na obsteżennia]

badanie USG

ультразвукове дослідження (УЗД)

 ultrasound examination

[баданє УСҐ]

[ultrazwukowe doslidżennia (UZD)]

lekarz prowadzący

лікуючий лікар

 attending physician

[лекаж провадзонци]

[likujuczyj likar]

ginekolog

гінеколог

 gynecologist

[гінеколог]

[hinekołoh]

położna

акушерка

 midwife

[положна]

[akuszerka]

Jak się pani czuje?

Як ви себе почуваєте?

 How do you feel?

[Як шє пані чує?]

[Jak wy sebe poczuwajete?]

Niedobrze mi.

Мені погано.

  I feel nauseous.

[Нєдобрже мі]

[Meni pohano.]

Jestem w ciąży.

Я вагітна.

 I am pregnant.

[Йестем в чіонжи]

[Ja wahitna.]

Który to tydzień ciąży?

Який тиждень вагітності?

 What week of pregnancy is it?

[Ктури то тиджень чіонжи?]

[Jakyj tyżdeń wahitnosti?]

Mam termin porodu za miesiąc.

У мене термін пологів через місяць.

I have a due date in a month.

[Мам термін породу за міешіонц]

[U mene termin połohiw czerez misiać.]

Mam ciążę zagrożoną.

Загроза переривання вагітності.

 Theat of miscarriage.

[Мам чіонже загрожоноу]

[Zahroza pererywannia wahitnosti.]

oddział ginekologiczny / porodówka

гінекологічне відділення / пологове відділення

 Gynecological department / maternity ward

[одджіал ґінекологічни/породувка]

[hinekołohiczne widdiłennia / połohowe widdiłennia]

Wody mi odeszły.

У мене відійшли води.

 My waters broke.

[Води мі одешли]

[U mene widziszły wody]

Mam skurcze.

У мене судоми.

 I have cramps.

[Мам скурче]

[U mene sudomy.]

poród

пологи

 childbirth 

[поруд]

[połohy]

akcja porodowa

родовий процес

 childbirth

[акц’я породова]

[rodowa proces]

znieczulenie

анестезія

 anesthesia

[знечуленє]

[anestezija]

cesarskie cięcie

кесарів розтин

 c-section

[цесарскє чєнчє]

[kesariw roztyn]

rozwarcie

розкриття

 dilation

[Розварчє]

[rozkryttia]

Proszę przeć! Przyj!

Будь ласка, тужтеся! Тужся!

 Please push! Push!

[Проше пжеч! Пжий!]

[Budʹ łaska, tużytysia! Tużsia!]

poród łożyska

пологи плаценти

 childbirth of the placenta

[Поруд ложиска]

[połohy płacenty]

Źle się czuję.

Я погано почуваюся.

 I feel bad, something is wrong.

[Жле шє чує]

[Ja pohano poczuwajusia]

Chyba coś jest nie tak.

Схоже, щось не так.

I think something is wrong.

[Хиба цошь єст нє так]

[Schoże, szczoś ne tak]

niemowlę

немовля

 baby/infant 

[Нємовле]

[nemowla]

pępowina

пуповина

 umbilical

[Пемповіна]

[pupowyna]

skala Apgar

шкала Апгар

 Apger scale

[Скала Апгар]

[szkała Aphar]

Czy moje dziecko jest zdrowe?

Моя дитина здорова?

 Is my baby healthy?

[Чи моє джєцко єст здрове?]

[Moja dytyna zdorowa?]

Czy mogę wziąć moje dziecko na ręce?

Чи можу я взяти мою дитину на руки?

 Can I take my baby in my arms?

Чи моґе взіончь моє джєцко на ренце?

[Czy możu ja wziaty moju dytynu na ruky?]

pierwsze karmienie

перше годування

 first feeding

[Піервше кармієніє]

[persze hoduwannia]

Proszę przyłożyć do piersi.

Прикладіть до грудей.

 Hold it against your breast/Put it to your chest.

[Проше пшиложичь до пєрші]

[Prykładitʹ do hrudej.]

Czy może pan/pani mi pomóc?

Чи можете ви мені допомогти?

 Can you help me?

[Чи може пан/пані мі помуц?]

Czy możete wy meni dopomohty?

Moje dziecko płacze.

Моя дитина плаче.

 My baby is crying.

[Моє дзєцко плаче]

[Moja dytyna płacze.]

szczepienie

вакцинація

 vaccination

[щчепєнє]

[wakcynacija]

bottom of page