top of page

APTEKA,
RECEPTY

АПТЕКА,РЕЦЕПТИ

PHARMACY, RECIPES

4.png
4.png
4.png

Gdzie jest najbliższa apteka?

Де найближча аптека?

 Where is the nearest pharmacy?

[Ґджє єст найбліжша аптека?]

[De najbłyżcza apteka?]

Chcę kupić leki.

Я хочу купити ліки.

 I want to buy medicine

[Хце купічь лекі]

[Ja choczu kupyty liky.]

Mam receptę.

У мене є рецепт.

 I have a prescription.

[Мам рецепте]

[U mene je recept.]

Poproszę paracetamol.

Парацетамол, будь ласка.

 Paracetamol, please

[Попроше парацетамол]

[Paracetamoł, budʹ łaska.]

Poproszę coś na gorączkę.

Я хотів би щось від гарячки, будь ласка.

 I would like something for fever, please

[Попроше цошь на ґорончке]

[Ja chotiw by szczoś wid hariaczky, budʹ łaska.]

Poproszę coś na biegunkę

Я б хотів щось від діареї.

 I would like something for diarrhoea.

[Попроше цошь на бєґунке]

[Ja b chotiw szczoś wid diareji.]

Mam alergię na…

У мене алергія на…

 I’m allergic to …

[Мам алерґіе на..]

[U mene ałerhija na…]

To lekarstwo jest tylko na receptę.

Цей препарат відпускається тільки за рецептом.

 This medicine is available only by prescription.

[То лекарство єст тилько на рецепте]

[Cej preparat widpuskajetʹsia tilky za receptom.]

Nie ma u nas tych leków.

У нас немає цих ліків.

 We don’t have this medicine

[Нє ма у нас тих лєкув]

[U nas nemaje cych likiw.]

Możemy ten lek zamówić na jutro.

Ми можемо замовити цей препарат на завтра.

 We could order this medicine 

[Можеми тен лек замувічь на ютро]

[My możemo zamowyty cej preparat na zawtra.]

leki przeciwbólowe 

знеболюючі препарати

 painkillers

[лекі пшечівбульове]

[znebolujuczi preparaty]

krople do nosa

назальні краплі

 Nasal drops 

[кроплє до носа]

[nosowi krapli]

tabletki 

таблетки

 Pill

[таблеткі]

[tabłetky]

syrop

сироп

 Syrup 

[сироп]

[syrop]

bottom of page