top of page

INTERNET I ELEKTRONIKA

ІНТЕРНЕТ І ЕЛЕКТРОНІКА

INTERNET AND ELECTRONICS

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Gdzie jest darmowy internet?

Де є безкоштовний інтернет?

 Where could I get the free internet?

[Ґджє єст дармови інтернет?]

[De je bezkosztowny internet?]

Gdzie można naładować telefon?

Де я можу зарядити телефон?

 Where could I charge my phone?

[Ґджє можна наладовачь телефон?]

[De ja możu zariadyty tełefon.]

Nie mam ładowarki.

У мене немає зарядного пристрою.

 I don’t have a charger.

[Нє мам ладоваркі]

[U mene nemaje zariadnoho prystroju.

Potrzebuję kabla USB / do iPhone’a.

Мені потрібен кабель USB / iPhone.

 I need a USB / an iPhone cabel .

[Потшебує кабля УСБ / до iPhone’a]

[Meni potriben kabel USB/iPhone.]

Zepsuł mi się komputer.

Мій комп'ютер зламався.

 My computer is broken.

[Зепсул мі шє компутер]

[Mij kompjuter złamawsia.]

Nie ma zasięgu.

Немає сигналу.

 There is no signal.

[Нє ма зашєньґу]

[Nemaje syhnału.]

Mam słaby internet.

У мене поганий інтернет.

 I have bad internet.

Мам слаби інтернет

[U mene pohanyj internet.]

Internet się zacina.

Iнтернет працює з перебоями.

 The internet is stuttering.

[Інтернет]

[Internet praciuje z perebojamy.]

Mam spotkanie online.

У мене онлайн зустріч.

 I have an online meeting .

[Мам спотканє онлайн]

[U mene onłajn zustricz.]

Mikrofon nie działa.

Мікрофон не працює.

 My microphone is not working.

[Мікрофон нє джяла]

[Mikrofon ne praciuje.]

Nic nie słyszę.

Я нічого не чую.

 I can't hear anything.

[Ніц нє слише]

[Ja niczoho ne czuju.]

Nic nie widzę.

Я нічого не бачу.

 I can't see anything.

[Ніц нє відзе]

[Ja niczoho ne baczu.]

Czy mogę zrobić zdjęcie?

Можна сфотографувати?

 Can I take a picture?

[Чи моге зробічь зд’єнчє?]

[Można sfotohrafuwaty?]

Chcę kupić kartę SIM.

Я хочу купити SIM-карту.

 I want to buy a SIM-card.

[Хце купічь карте СІМ]

[Ja choczu kupyty SIM-kartu.]

ładowarka

зарядний пристрій

 charger

[ладоварка]

[zariadnyj prystrij]

laptop

ноутбук

 notebook

[лаптоп]

[noutbuk]

tablet

планшет

 tablet

[таблет]

[płanszet]

słuchawki

навушники

 headphones

[слухавкі]

[nawusznyky]

komórka / telefon / telefon komórkowy

телефон

 phone

[комурка / телефон / телефон комуркови]

[tełefon]

bottom of page