top of page

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU

MAKING CONTACT

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Jak się pan/pani nazywa?

Як вас звати?

 What is your name?

[Як шє Пан/Пані назива?] 

[Jak was zwaty?] 

Jak się nazywasz?

Як тебе звати?

 What is your name?

[Як шє називаш?]

[Jak tebe zwaty?] 

Nazywam się…

Мене звати…

My name is ...

[Називам шє...]

[Mene zwaty…] 

Jak się masz?

Як справи?

 How do you do?

[Як шє маш?]

[Jak sprawy?] 

dobrze 

добре

OK

[добже]

[dobre] 

źle

погано

bad

[жьле ]

[pohano] 

Wszystko w porządku?

немає за що

 Is everything alright?

[Вшистко в пожондку]

[nemaje za szczo

(Nie) rozumiem.

Я (не) розумію.

 I (don't) understand

[(Нє) розумєм ]

[Ja (ne) rozumiju.] 

(Nie) wiem.

Я (не) знаю.

 I (don't) know

[(Нє) вєм]

[Ja (ne) znaju.]

Proszę mówić wolniej.

Будь ласка, говори повільніше.

 Please speak slower

[Проше мувічь вольнєй.]

[Budʹ łaska, howory powilnisze.] 

Czy możesz powtórzyć?

Ти можеш повторити?

 Could you repeat?

[Чи можеш повтужичь?]

[Ty możesz powtoryty?]

Jaki masz numer telefonu?

Який у тебе номер телефону?

 What is your phone number?

[Які маш нумер телефону?]

[Jakyj u tebe nomer tełefonu?] 

Mój numer telefonu to…

Мій номер телефону…

 My phone number is …

[Муй нумер телефону то...]

[Mij nomer tełefonu…] 

Gdzie jest toaleta?

Де туалет?

 Where is the toilet?

[Ґджє єст тоалета?]

[De tuałet?] 

bottom of page