top of page
pomysły (2)_edited_edited.png

ProfiLang to platforma językowa założona przez Fundacje Wsparcia i Integracji Studentów i Absolwentów Zagranicznych.

PLATROFMA JĘZYKOWA PROFILANG

ProfiLang to platforma językowa służąca do aktywizacji zawodowej obcokrajowców. Została założona przez Fundacje Wsparcia i Integracji Studentów i Absolwentów Zagranicznych (skrót: Fundacja InterStud)  w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz cudzoziemców próbujących odnaleźć się na rynku pracy.

 

Nasze główne cechy to otwartość i elastyczność.

 

Naszą misją jest pomoc językowa obcokrajowcom, którzy chcą podjąć zatrudnienie w zawodzie, ale przeszkodą jest język. Każdy nasz kurs lub moduł językowy pomaga znosić te bariery i przygotowuje do pracy w zawodzie. 

 

Kursy dostosowujemy według dokładnie określonych potrzeb klientów biznesowych i indywidualnych. Działamy w oparciu o znajomość badań naukowych dot. skutecznych metod nauki języka. Wykorzystujemy tę wiedzę podczas tworzenia kursów i starannie dobieramy metody do grupy docelowej mając na uwadze chociażby takie czynniki jak czas jaki kursanci mogą poświęcić na naukę.

Przykłady metod, o które opieramy kursy znajdują się poniżej.

pomysły (4).png

Przykłady skutecznych metod potwierdzonych badaniami naukowymi:

Metoda terminatora

Metoda polega na tym, aby uczyć się nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Jeśli uczymy nazwy narzędzi, to głośno nazywajmy co to jest, a jeszcze lepiej bierzemy to w rękę.


Metoda testu zderzeniowego

Na końcu każdego tygodnia nauki kursanci mają prosty, krótki test na sprawdzanie swojej wiedzy.

 

Metoda fiszek

Na naszej platformie mamy nowoczesny system uczenie się słów - łatwie i dzielące przyjemne.


Metoda króla boksu

Ta metoda polega na łączeniu ćwiczeń z różnych działów. Takie przemieszanie materiału sprawia, że mózg pracuje na wysokich obrotach. Ćwiczymy jak w boksie!

Metoda ciekawskiego dziecka

Metoda ciekawskiego dziecka polega na zadawaniu pytań wyjaśniających sens informacji do zapamiętania oraz poszukiwanie odpowiedzi w materiałach do nauki.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

bottom of page