top of page
polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

PKS, PKP I MAPY GOOGLE

АВТОВОКЗАЛ, ЗАЛIЗНИЦЯ, 
КАРТИ ГУГЛ

BUS STATIONS AND RAILWAY STATION, GOOGLE MAPS

Z którego peronu jedzie pociąg do Krakowa?

З якої платформи відправляється потяг до Кракова?

From which platform does the train  for Krakow depart?

[З ктуреґо перону єджє почонґ до Кракова?]

[Z jakoji płatformy widprawlajetʹsia potiah do Krakowa?]

Pociąg odjedzie z peronu 3, tor 2.

Поїзд відправлятиметься з платформи 3, колія 2.

 The train will depart from platform 3, track 2.

[Почонґ од’єджє з перону 3, тор 2]

[Pojizd widprawlajetʹsia z płatformy 3, kolija 2.]

Gdzie jest Dworzec Centralny?

Де знаходиться Центральний залізничний вокзал?

 Where is the central railway station located?

[Ґджє єст Двожец Центральни?]

[De znachodytʹsia Centralnyj zaliznycznyj wokzał.]

Czekam na pociąg.

Я чекаю на потяг.

 I am waiting for the train.

[Чекам на почонґ]

[Ja czekaju na potiah.]

Zgubiłem(-am) bagaż.

Я загубив(-ла) свій багаж

 I lost my luggage.

[Зґубілем(-ам) баґаж]

[Ja zahubyw(-ła) swij bahaż.]

Nie mogę znaleźć peronu 3.

Я не можу знайти платформу/ перон 3

 I cannot find platform 3.

[Нє моґе зналежьчь перону 3]

[Ja ne możu znajty płatformu/peron 3.]

Pociąg jest opóźniony.

Поїзд затримується.

 The train is delayed.

[Почонґ єст опужьньони]

[Pojizd zatrymujetʹsia.]

odjazd pociągu

відправлення поїзда

 train departure  

[од’язд почонґу]

[widprawłennia pojizda]

przyjazd pociągu

прибуття поїзда

 train arrival 

[пшиязд почонґу]

[prybuttia pojizda]

kasa biletowa

каса

 ticket office

[каса білетова]

[kasa]

wagon 5, miejsce 31 (na bilecie)

вагон 5, місце 31 (на квитку)

 car 5, seat 31 (on the ticket)

[ваґон 5, мєйсце 31 (на білечє)]

[wahon 5, misce 31 (na kwytku)]

przystanek autobusowy

автобусна зупинка

 bus stop

[пшистанек аутобусови]

[awtobusna zupynka]

dworzec PKS/autobusowy

автостанція

 bus station

[двожец ПКС/аутобусови]

[awtostancija]

dworzec PKP/kolejowy

залізнична станція

 railway station

[двожец ПКП/колейови]

[zaliznyczna stancija]

wejście

вхід

 entrance

[вейшьчє]

[wchid]

wyjście

вихід

 exit

[вийшьчє]

[wychid]

otwarte

відкрито

open

[отварте]

[widkryto]

zamknięte

закрито

 clossed

[замкнєнте]

[zakryto]

bottom of page