top of page

ZWROTY GRZECZNO-ŚCIOWE

COURTESY PHRASES

polska-flaga.png
ukraina-flaga.png
usa-flaga.png

Dzień dobry!

Доброго ранку! /

Доброго дня!

Good morning! / Good day!

[Джєнь добри!] 

[Dobroho ranku! / Dobroho dnia!] 

Do widzenia!

До побачення!

Good bye!

[До відзеня!]

[Do pobaczennia!] 

Cześć!

Привіт! Бувай!

Hello! / Bye!

[Чещьчь!]

[Prywit! Buwaj!] 

dziękuję

дякую

thank you

[джєнькує]

[djakuju] 

proszę 

будь ласка

please

[проше]

[budʹ łaska] 

przepraszam

вибачте/перепрошую

sorry

[пшепрашам]

[wybaczte/pereproszuju] 

nie ma za co

немає за що

not at all/think nothing of it

[нє ма за цо]

[nemaje za szczo

nie ma problemu

немає проблем

no problem

[нє ма проблему]

[nemaje probłem] 

spoko

вираз прийняття чогось (розмовний стиль)

It's fine.

[споко]

-

nie szkodzi 

нічого страшного

It’s okay.

[нє шкоджі]

[niczoho strasznoho] 

bottom of page